Školení

Akreditované školení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Sport a pohyb dětem – funkční trénink“ proběhne v termínu: 20. - 21. 6. 2020.

Místo konání: tělocvična (parketový sál v přízemí) TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, ul. Polská 2400/1a, 120 00 Praha 2

Podrobný časový harmonogram

SOBOTA – 20. 6. 2020

8:30 - 9:30: Úvod, seznámení s projektem, cíle projektu.

9:30 - 11:00: Teorie Funkčního Tréninku - základní principy, pochopení potenciálu FT, vymezení oproti klasickému pojetí tréninku, demonstrace v praxi.

11:00 - 11:10: Přestávka

11:10 - 13:00: Anatomické a fyziologické minimum, držení těla, základní diagnostika cvičence - teorie + praxe

13:00 - 14:00: Oběd

14:00 - 15:30: Pomůcky a náčiní využívané pro FT - teorie + praxe

15:30 - 17:00: Skupiny cviků dle funkčního zaměření, databáze cviků, didaktické řady - teorie + praxe

17:00 - 17:10: Přestávka

17:10 – 17:55: Psychologie I.

NEDĚLE – 21. 6. 2020

8:00 - 10:15: Výživa sportujících dětí

10:15 -11:00: Ukázková hodina - praxe, struktura lekce (tréninkové jednotky)

11:00 -11:45: Zpětná vazba, praktické výstupy, doplnění databáze cviků, diskuze

11:45 -13:00: Tvorba vlastní lekce, věkové zákonitosti

13:00 -14:00: Oběd

14:00 -16:15: Psychologie II.

16:30 -17:30: Test + praktické přezkoušení

Nezapomeňte si s sebou přinést: sportovní oblečení, blok a psací potřeby.

Spolek je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků "Sport a pohyb dětem - Funkční trénink" a "Sport a pohyb dětem - Funkční trénink pro učitele mateřské školy" (číslo akreditace MSMT - 33574/2016-2-833).

Cena dvoudenního školení je 7 390 Kč za osobu (v případě pedagogických pracovníků včetně vydání Osvědčení o akreditovaném školení / v případě lektorů včetně získání Certifikátu).

V případě zájmu o absolvování školení nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info@sportapohybdetem.cz

Skripta

Program školení:

1. den

8:30 -   9:30: Úvod, seznámení s projektem, cíle projektu.

9:30 - 11:00: Teorie Funkčního Tréninku - základní principy, pochopení potenciálu FT, vymezení oproti klasickému pojetí tréninku, demonstrace v praxi.

11:00 - 11:10: Přestávka

11:10 - 13:00: Anatomické a fyziologické minimum, držení těla, základní diagnostika cvičence - teorie + praxe

13:00 - 14:00: Oběd

14:00 - 15:30: Pomůcky a náčiní využívané pro FT - teorie + praxe

15:30 - 17:00: Skupiny cviků dle funkčního zaměření, databáze cviků, didaktické řady - teorie + praxe

17:00 - 17:10: Přestávka

17:10 – 17:55: Psychologie I.

2. den

8:00 - 10:15:  Výživa sportujících dětí

10:15 -11:00: Ukázková hodina - praxe, struktura lekce (tréninkové jednotky)

11:00 -11:45: Zpětná vazba, praktické výstupy, doplnění databáze cviků, diskuze

11:45 -13:00: Tvorba vlastní lekce, věkové zákonitosti

13:00 -14:00: Oběd

14:00 -16:15: Psychologie II.

16:30 -17:30: Test + praktické přezkoušení